Konsultacja okulistyczna - Supramed


Konsultację okulistyczną należy odbyć przynajmniej raz w roku – dotyczy to osób dorosłych, spoza grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na choroby narządu wzroku. Na konsultację należy zgłosić się niezwłocznie, gdy tylko pacjent zauważy u siebie niepokojące objawy, takie jak nadmierne łzawienie czy pieczenie oczu. Co zawiera konsultacja okulistyczna i jak się do niej przygotować?

Badania w ramach wizyty profilaktycznej

Wizyta profilaktyczna u lekarza okulisty rozpoczyna się zebraniem przez specjalistę wywiadu. Lekarz zapyta pacjenta o jego ogólny stan zdrowia, samopoczucie, a także choroby narządu wzroku, jakie występowały w najbliższej rodzinie. Następnie można przejść do badania właściwego, które zawiera w sobie badanie:

 • ostrości wzroku,
 • pola widzenia,
 • przedniej części oka,
 • dna oka,
 • refrakcji,
 • ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Badanie ostrości wzroku oraz pola widzenia najczęściej przeprowadza się manualnie, bez użycia specjalistycznych narzędzi. Pacjent zostanie poproszony o odczytanie konkretnych liter z tablicy, a następnie specjalista poprosi go o skoncentrowanie wzroku na jednym punkcie, badając tym samym pole widzenia. Badanie przedniej części oka oraz dna oka wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, lecz jednocześnie są one całkowicie bezbolesne i nie powodują uczucia dyskomfortu. Tego rodzaju badania pozwalają wykluczyć różnego typu choroby oczu, na przykład związane z siatkówką czy błoną naczyniową. Badanie refrakcji skupia się na ocenie zdolności do widzenia bliższego oraz dalszego. Specjalista korzysta z urządzenia, zwanego refraktometrem. Tymczasem pomiar ciśnienie śródgałkowego może być przeprowadzony za pomocą tonometru – obecnie najczęściej badanie to przyjmuje formę bezdotykową.

Jak przebiega konsultacja okulistyczna pacjenta z objawami choroby?

Pacjenci zgłaszają się na konsultację okulistyczną nie tylko w celach profilaktycznych, ale również w przypadku, gdy wystąpią u nich niepokojące objawy. Zalicza się do nich między innymi:

 • nadmierne łzawienie oczu,
 • ból oczu i głowy,
 • świąd oczu,
 • pieczenie oczu,
 • problemy z ostrością widzenia,
 • występowanie zamglonego obrazu.

Specjalista rozpoczyna wizytę od zebrania dokładnego wywiadu. Zapyta on pacjenta, w jakich okolicznościach i kiedy dokładnie pojawiły się objawy oraz czy w jakichś momentach szczególnie się nasilają. Lekarz może również zadać pytanie, dotyczące występowania chorób oczu w rodzinie, tak aby przekonać się, czy pacjent należy do grupy podwyższonego ryzyka. Następnie mają miejsce oględziny oka, po czym lekarz przechodzi do wykonywania konkretnego badania. W tym kontekście wiele zależy od objawów, z jakimi zgłasza się pacjent i podejrzeń co do schorzenia, jakie ma okulista. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie szeregu badań diagnostycznych, zwłaszcza jeśli objawy wskazują na poważniejszą chorobę oczu bądź wyniki badań wstępnych nie dają jednoznacznych wyników. W sytuacji, gdy lekarzowi uda się od razu postawić diagnozę, dobiera on odpowiednie leczenie, zazwyczaj bazujące na farmakoterapii. Może również skierować pacjenta na zabieg okulistyczny.

Jak przygotować się do wizyty okulistycznej?

Wizyta u lekarza okulisty nie wymaga szczególnych przygotowań, zwłaszcza jeśli przeprowadzana jest w celach profilaktycznych. Dobrze, aby pacjent zabrał na nią ostatnią receptę okularową oraz wyniki aktualnych badań, jeśli takimi dysponuje. Warto również dowiedzieć się, czy w najbliższej rodzinie występowały choroby oczu – lekarz z pewnością zada to pytanie na wizycie. Osoby, które przychodzą do specjalisty z konkretnymi objawami, powinny zapewnić sobie powrót do domu innym środkiem transportu, niż samochód, który muszą samodzielnie prowadzić. Powodem jest fakt, iż wykonanie niektórych badań diagnostycznych wymaga podania kropel rozszerzających źrenicę, dlatego bezpośrednio po ich przeprowadzeniu przez około 3-4 godziny nie można prowadzić samochodu. Wizyta profilaktyczna u okulisty powinna mieć miejsce raz w roku, natomiast z ostrymi objawami należy zgłosić się do specjalisty jak najszybciej. 

  Imię i nazwisko

  Email

  Temat

  Treść wiadomości