Terapia wzrokowa - Supramed


Choroby narządu wzroku mogą wymagać przeprowadzenia specjalistycznej terapii, która nazywana jest terapią widzenia. Najczęściej terapię wzroku przeprowadza się u dzieci, jednak w niektórych przypadkach może ona dotyczyć również osób dorosłych. Co to jest terapia wzrokowa, jakie są wskazania do niej i jakie efekty może przynosić?

Czym jest terapia widzenia?

Terapia wzroku dla dzieci i dorosłych przeprowadzana jest przez doświadczonego optometrystę w przypadku, gdy u pacjenta zostaną zdiagnozowane zaburzenia widzenia, niemożliwe do skorygowania tylko przy pomocy okularów, soczewek kontaktowych lub zabiegów chirurgicznych. Tego rodzaju terapia łączy w sobie elementy optometrii, okulistyki, optyki, neurologii, a nawet pedagogiki, jeśli dotyczy dzieci. Głównym celem terapii widzenia jest przywrócenie podstawowych funkcji narządu wzroku, co znacząco poprawia jakość życia pacjenta. Zanim pacjent zostanie skierowany na leczenie, specjalista przeprowadza badania, mające na celu ocenę elementów, takich jak:

 • ostrość widzenia,
 • wadę refrakcji,
 • występowanie tłumienia,
 • ustawienie oczu,
 • poziom widzenia przestrzennego,
 • parametry akomodacji,
 • ruchomość oka,
 • sprawność wergencji fuzyjnej,
 • stan fiksacji.

Badania te pozwalają ocenić, nad jakimi elementami należy pracować, aby terapia przynosiła oczekiwane efekty.

W jakich przypadkach lekarz kieruje pacjenta na terapię widzenia?

Terapia widzenia jest doskonałym rozwiązaniem dla pacjentów, u których zdiagnozowano zaburzenie widzenia niemożliwe do skorygowania tradycyjnymi metodami, takimi jak soczewki kontaktowe, okulary czy nawet zabiegi chirurgiczne. Regularne wykonywanie ćwiczeń pod okiem optometrysty najczęściej zaleca się dzieciom, choć praktyka pokazuje, że mogą one przynosić bardzo dobre rezultaty także u osób dorosłych. Wskazania do podjęcia terapii wzrokowej u najmłodszych to między innymi:

 • zdiagnozowana dyskalkulia, dysgrafia czy dysleksja,
 • problemy z nauką pisania,
 • niechęć do czytania,
 • słaba koncentracja wzrokowa,
 • problemy ze skupieniem się,
 • trzymanie książki w nietypowy sposób – zbyt blisko lub w zbyt dalekiej odległości od oczu,
 • powtarzające się bóle głowy.

W dorosłych występują podobne wskazania, choć niektóre objawy mogą wynikać na przykład z wielogodzinnej pracy przy komputerze. Dlatego też każdorazowo, przed skierowaniem pacjenta na terapię wzrokową, konieczne jest wykonanie serii specjalistycznych badań.

Jak wygląda terapia wzrokowa?

Nie sposób jednoznacznie stwierdzić, jak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona terapia wzrokowa, gdyż u każdego pacjenta należy zwrócić uwagę na nieco inne aspekty. Doborem ćwiczeń zajmuje się doświadczony optometrysta, który jednocześnie ocenia postępy pacjenta i efekty, jakie daje terapia. Częstotliwość sesji ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb oraz możliwości pacjenta, niemniej jednak praktyka pokazuje, że regularność pozwala osiągnąć najlepsze rezultaty. Dlatego też rekomenduje się, aby ćwiczenia odbywały się dwa razy w tygodniu w gabinecie oraz codziennie w domowym zaciszu. Pacjent otrzymuje wskazówki dotyczące tego, jak dokładnie mają wyglądać ćwiczenia, wykonywane przez niego samodzielnie, co pozwala uniknąć popełniania podstawowych błędów.

Jakie efekty daje terapia wzrokowa?

Za pomocą terapii wzrokowej można leczyć zaburzenia, takie jak:

 • zez,
 • oczopląs,
 • zaburzenia fiksacji,
 • podwójne widzenie,
 • niedowidzenie.

Głównym celem terapii wzrokowej jest znacząca poprawa komfortu życia pacjenta, który zaczyna widzieć lepiej, jednocześnie pozbywając się dodatkowych objawów, takich jak na przykład bóle głowy czy zaburzenia koncentracji. Czas potrzebny do osiągnięcia pożądanych rezultatów jest różny, w zależności od konkretnej przypadłości oraz stopnia jej zaawansowania. Pacjenci, którzy w prawidłowy sposób wykonują ćwiczenia, a w dodatku robią to regularnie, mogą osiągać lepsze efekty w krótszym czasie. Należy przy tym pamiętać, że oceną postępów zajmuje się specjalista prowadzący terapię i to on pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości pacjenta. 

  Imię i nazwisko

  Email

  Temat

  Treść wiadomości