lek. Anna Piórkowska-Jarota - Supramed
Anna Piórkowska Jarota

Ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2003 roku. Od 2005 roku związana z II Kliniką Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W 2010 roku zdobyła tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii.

Jej specjalizacją są badania ultrasonograficzne tętnic doprowadzających krew do mózgu oraz tętnic wewnątrzczaszkowych, mając 15 lat doświadczenia w tej dziedzinie.

Posiada certyfikaty z neurosonologii wydane przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne (PTN), PTU i ESNCH. Uczyła się neurosonologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Mannheim, Niemcy.

Zainteresowania kliniczne obejmują:

 • neurosonologię
 • choroby naczyniowe układu nerwowego
 • epilepsję
 • bóle głowy
 • stwardnienie rozsiane

Leczy następujące schorzenia:

 • choroby naczyniowe układu nerwowego
 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • bóle kręgosłupa
 • epilepsję
 • neuropatie
 • zaburzenia pamięci
 • diagnostykę ultrasonograficzną tętnic szyjnych, kręgowych i wewnątrzczaszkowych (zwężenia tętnic, rozwarstwienia, ocena tętnic szyjnych po zabiegach operacyjnych i wewnątrznaczyniowych) oraz tętnic skroniowych (w przypadku zapalenia tętnicy skroniowej).

Wykonuje następujące badania USG:

 • badanie duplex tętnic szyjnych i kręgowych
 • badanie wewnątrzczaszkowych tętnic mózgowych TCCD
 • badanie tętnic skroniowych