lek. Jacek Dziedziak - Supramed
Okulista Jacek Dziedziak

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończył w 2019 roku. W 2020 ukończył studia podyplomowe z zakresu metodologii badań klinicznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Od roku 2019 zatrudniony na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie realizuje badania naukowe z zakresu okulistyki eksperymentalnej, postępowanie doktorskie oraz prowadzi zajęcia ze studentami. W 2021 roku zajął II miejsce w dydaktycznej ankiecie studenckiej na Wydziale Lekarskim WUM. 

Od 2020 roku pracuje w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, gdzie odbywa szkolenie specjalizacyjne z dziedziny okulistyki.

Uczestnik licznych konferencji i szkoleń z zakresu okulistyki oraz autor krajowych doniesień zjazdowych i prac naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, oraz Klubu 40 Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, który zrzesz aktywnych naukowo młodych okulistów. Główne zainteresowania kliniczne doktora to przede wszystkim diagnostyka i terapia jaskry, zapalenia błony naczyniowej oraz okulistyczne powikłania chorób ogólnoustrojowych.