dr Mirosław Majewski - Supramed

Assistant Professor Mirosław Majewski pracuje w Klinice Supramed w zakresie konsultacji medycznych w chorobach wewnętrznych, hematologii i genetyki klinicznej. Posiada doświadczenie naukowe zdobyte m. in. przez 9 lat pracy w Departamencie Mikrobiologii i Immunologii w Thomas Jefferson University i Departamencie Patologii i Medycyny Laboratoryjnej w University of Pennsylvania w Filadelfii oraz na stanowisku Asst. Professor w Departamencie Farmakologii w University of Ilinois at Chicago. Był również wieloletnim pracownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kliniki Hematologii w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, gdzie m. in. stworzył Pracownię Genetyki Klinicznej zajmującą się diagnostyką genetyczną chorób układu krwiotwórczego.

Jest autorem ponad 40 prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych (dotychczasowy Impact Factor – 154, HR 12), opisujących szczegółowo polskie i europejskie standardy diagnostyki genetycznej ostrych i przewlekłych białaczek, mechanizmy powstawania i leczenia chłoniaków złośliwych, zespołów hypereozynofilowych i przewlekłej białaczki szpikowej.

Przez wiele lat zajmował się kształceniem diagnostów w innych pracowniach genetycznych, wykonywał badania genetyczne dla wielu klinik i poradni hematologicznych w Polsce i sąsiednich krajach, które były niezbędne do rozpoznania białaczek i chłoniaków, ustalenia rokowania pacjentów, ustalenia celowanej terapii w białaczkach, monitorowania choroby resztkowej. Za osiągnięcia we wdrożeniu nowoczesnych diagnostycznych badań genetycznych w hematologii w Polsce został odznaczony tytułem „Anioła Hematologii” przyznaną przez Stowarzyszenie Chorych na Białaczkę i Fundację na Rzecz Hematologii.

Jest również ekspertem w nowoczesnych terapiach komórkowych z użyciem fibroblastów hodowanych in vitro i stosowanych m.in. w dermatologii i medycynie estetycznej.